Ajankohtaista Talousarvioesitys 2024: Hillitty linja mutta suuria investointeja
28.11.2023
Kolme ihmistä istuu pöydän ääressä. Pöydällä on vihkoja.

Kunnan asukkaat voivat luottaa siihen, että hyvä palvelu jatkuu myös ensi vuonna, sanovat kunnanjohtaja Stefan Svenfors, talous- ja kehitysjohtaja Kennet Nyman ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Johanna Holmäng esitellessään talousarvioesitystä vuodelle 2024.

Talousarvioesitys 2024: Hillitty linja mutta suuria investointeja

Korkea investointitahti jatkuu Pedersöressä ensi vuonna, ja painopisteenä on edelleen lapset ja nuoret. Sandsund skolan ensimmäinen vaihe valmistuu ja Östensön entinen koulukiinteistö muutetaan päiväkodiksi. Yleisesti ottaen toiminnan avainsana on maltillisuus ilman, että pedersöreläisille tarjottavia palveluja heikennetään.

Talousarvion laatiminen on aina haastavaa, mutta kunnanjohtaja Stefan Svenfors ei peittele sitä, että tämän syksyn budjettityö on ollut haastavampaa kuin koskaan hänen kunnanjohtajakaudellaan. Tämä johtuu osittain yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta ja osittain siitä, että Pedersöre kustannukset nousevat, varsinkin varhaiskasvatuksen osalta, samaan aikaan kun tulot vähenevät.

Lasten määrä kunnan toiminnassa on kasvanut 160 lapsella kahden viime vuoden aikana, mikä edellyttää suurempia tiloja ja enemmän henkilökuntaa.

– Samaan aikaan menetämme tuloja, koska suurin osa päivähoidosta on entisen hallituksen päätöksen vuoksi maksutonta, Svenfors sanoo.

Alkusyksyllä toimialojen talousarvioehdotukset ylittivät reilusti kehysbudjetin. Kun kaikkia menoja on syynätty, vuoden 2024 odotettu tulos on maltillinen 0,4 miljoonan euron alijäämä. Tuloveroprosentin korotus 8,36:sta 9,00:aan antaa tulopuolelle tarvittavan lisäpotkun, mutta se ei riitä alijäämän välttämiseen.

– Alijäämä ei ole mukavaa, mutta olemme tehneet viime vuosina hyviä tuloksia, mikä mahdollistaa väliaikaisen notkahduksen, Svenfors sanoo.

Hän ja talous- ja kehitysjohtaja Kennet Nyman ennustavat kuitenkin, että vaikeudet jatkuvat, koska valtio on ilmoittanut valtionosuuksien leikkauksista vuosina 2025–2027.

Ensi vuodelle Pedersöre odottaa valtionosuuksia 15,4 miljoonaa euroa, mikä on 200 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Verotulojen arvioidaan olevan 22,3 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen investointi vuonna 2024 on Sandsund skola (4,5 miljoonaa euroa), jonka ensimmäinen vaihe valmistuu koulun alkuun elokuussa. Lisäksi aloitetaan Östensön entisen koulun peruskorjaus (850 000 euroa), jolla vastataan suoraan varhaiskasvatuksen lisätilojen tarpeeseen.

Lisäksi kunta hankkii käytettyjä moduuleja, käytettäväksi esimerkiksi silloin, kun päiväkodit, esikoulut tai koulut tarvitsevat tilapäisiä lisätiloja. Aluksi moduulit sijoitetaan Kållby skolan pihalle ja niihin muuttaa esikoulu, joka toimii tällä hetkellä Kolpin päiväkodissa.

Moduulien hankinta ja koulupihan pohjatöiden kustannukset ovat 240 000 euroa.

Kallan ympäristöterveys saa uudet tilat Pännäisissä, mutta tämä rakennushanke  ei sisälly rakennusohjelmaan, koska rakentamisesta vastaa vasta perustettu kiinteistöyhtiö. Kunta merkitsee yhtiön kaikki osakkeet ja varaa tarkoitukseen neljä miljoonaa euroa  vuonna 2024. Rakentamisen alkaa alustavasti keväällä 2024.

Rakennusohjelmaan sisältyy myös valmius laajentaa sekä Esselundenia että Purmohemmetia – pitkällä aikavälillä. Luonnossuunnitelma sisältää 10 paikan laajennuksen sekä Ähtävällä että Purmossa.

– Olemme valmiita rakentamaan, jos lisäpaikoille on tarvetta ja niille löytyy vuokraaja. Mutta hyvinvointialue ei voi sanoa siitä mitään ennen vuotta 2026, Svenfors sanoo.

Investointibudjetti vuodelle 2024 on yhteensä 12,4 miljoonaa euroa, josta suurin osa rahoitetaan lainarahalla.

– Kunnan velka kasvaa, sanoo talous- ja kehitysjohtaja Kennet Nyman.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Johanna Holmäng haluaa puolestaan korostaa, että Pedersöre on edelleen turvallinen kunta, joka tarjoaa asukkailleen hyvät palvelut. Hän korostaa erityisesti kunnan satsauksia uusiin koulurakennuksiin. Sandsundin koulun ensimmäisen vaiheen valmistumisen lisäksi ensi vuonna aloitetaan toisen vaiheen suunnittelu.

– Sandsund on suurin kylämme ja suurin koulumme. Kylässä on paljon kehityspotentiaalia, myös suomenkielisen väestömme osalta. Sandsundin hanke on tärkeä, Holmäng sanoo.

Kunnanhallituksen talousarvioesitys annetaan kunnanvaltuustolle, joka pitää budjettikokouksensa maanantaina 4. joulukuuta klo 9.00 alkaen.