Ajankohtaista Rakennuslupa myönnettiin kuudelle tuulivoimalalle
9.11.2022

Rakennuslupa myönnettiin kuudelle tuulivoimalalle

Esse Vind Oy on saanut rakennusluvan kuudelle tuulivoimalalle Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaava-alueella. Lupalautakunta myönsi rakennusluvan tietyin ehdoin kokouksessaan 8.11.2022.

Kunnanvaltuusto hyväksyi tuulivoimapuiston osayleiskaavan toukokuussa, mutta päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Valitukset eivät kuitenkaan estä Esse Vindiä hakemasta ja saamasta rakennuslupaa. Lupalautakunnan päätöksen mukaan rakentamista ei kuitenkaan saa aloittaa ennen kuin osayleiskaava on saanut lainvoiman.

Esse Vind valitsee kolmesta eri turbiinimallista, joiden kokonaiskorkeus on joko 266 metriä, 261 metriä tai 265 metriä. Kaavan mukaan tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 270 metriä.

Esse Vind on laatinut melu- ja varjostusmallinnukset kaikille kolmelle vaihtoehdolle. Kaikkien kolmen turbiinimallin melutaso on alle raja-arvon 35 dB(A) lähellä sijaitsevissa asuin- ja loma-asunnoissa. Mikään näistä kolmesta malleista ei ylitä varjovaikutuksen suositeltua arvoa vuositasolla missään lähellä sijaitsevassa asuin- tai loma-asunnossa. Kahden mallin varjoefekti ylittää yhden loma-asunnon teoreettisen enimmäisrajan.

Rakennusluvan mukaan Esse Vindin on ilmoitettava viimeistään aloituskokouksessa, minkä tuulivoimalamallin yhtiö aikoo rakentaa.

Muita rakennusluvan ehtoja ovat muun muassa:

  • Melutaso ja varjovaikutus on mitattava, kun tuulivoimalat otetaan käyttöön, jotta voidaan varmistaa, että mallinnetut arvot täyttyvät. Lupalautakunta nimeää riippumattoman toimijan tekemään mittauksia.
  • Jos melun raja-arvot ylittyvät, tuulivoimaloiden käyttöä voidaan säädellä ympäristöluvalla. Toimintaa voidaan säätää niin, että tuulivoimalat pysähtyvät automaattisesti varjovaikutuksia aiheuttavissa sääolosuhteissa.
  • Lentoestevalon tulee noudattaa Traficomin ohjeita: vilkkuva valkoinen valo päivällä ja tasainen punainen valo yöllä.
  • Ennen rakennustöiden aloittamista Esse Vindin on laadittava tuulivoimaloiden purkamisen vakuudeksi 100 000 euron pankkitakauksen / pankkisopimuksen tuulivoimalaa kohden. Takuun / sopimuksen tulee olla voimassa 6 kuukautta toiminnan päättymisen jälkeen. Pankkitakausten on oltava voimassa ja niitä on mukautettava viiden vuoden välein elinkustannusindeksin mukaisesti. Jos omistaja vaihtuu, vakuus on tarkistettava ja päivitettävä tarvittaessa.