Ajankohtaista Purmon tuulivoimapuiston aikataulua päivitetään
13.6.2022
Maantie kulkee maalaistalojen ohi. Kuvan oikealla puolella on kyltti tekstillä LILLBY. On kesä.

Purmon tuulivoimapuiston aikataulua päivitetään

Purmon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointikuvausta on täydennetty lisäluontoselvityksillä niiltä osin, jotka koskevat sähkönsiirtoa.

Koska ympäristövaikutusten arvioinnit ja käännökset tehdään tänä kesänä, kaavoitusprosessin aikataulua mukautetaan. Tuulivoimapuiston kaavaluonnos ja YVA-kuvaus asetetaan tämän hetken arvion mukaan yleisesti nähtäville syksyllä 2022, eikä kesäkuussa.

Kesällä 2022 tehdään asukaskysely Purmon tuulivoimapuistosta.

Kun kaavaluonnos ja YVA-kuvaus asetetaan yleisesti nähtäville, yleisölle järjestetään tiedotustilaisuus. Silloin kaikilla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia, esittää huomautuksia ja antaa muutosehdotuksia.

Lue lisää Purmon tuulivoimapuistosta ja suunnitteluprosessista tästä.