Ajankohtaista Pedersören lomituspalvelu maan kärjessä
23.2.2023
Lehmiä laitumella.

Kysely osoittaa, että lomitus on arvokas voimavara, joka mahdollistaa erittäin sitovaa kotieläinten hoitotyötä tekevän yrittäjän vapautumisen tehtävästään edes hetkeksi.

Pedersören lomituspalvelu maan kärjessä

Pedersören lomituspalvelu saa yhdessä Keuruun kaupungin lomituspalvelujen ja Sastamalan kaupungin lomituspalvelujen kanssa korkeimmat arvosanat kyselyssä, jossa kartoitettiin maatalousyrittäjien tyytyväisyyttä palveluun.

MTK- ja SLC-liittojen tekemässä lomituspalveluiden tyytyväisyyskyselyssä keskimääräinen kouluarvosana oli 7,8. Itse järjestetyn lomituksen arvosana ylsi 8,2:een. Mukana olivat kaikki Manner-Suomen 12 lomituspalveluyksikköä.

Näiden välille muodostui melko suuriakin eroja. Parhaan yleisarvosanan saivat Keuruun kaupungin lomituspalvelut (kouluarvosana 8,5), Pedersöre avbytarservice (8,4) ja Sastamalan kaupungin lomituspalvelut (8,4).

Pedersören lomituspalvelulla on noin 70 kuukausipalkkaista työntekijää. He työskentelevät alueella, joka ulottuu rannikkoalueella Närpiöstä Kokkolanseuden ruotsinkielisille maatiloille.

Pedersören lomituspalvelun päällikkö Hanna Björk on tyytyväinen kyselytulokseen ja lähettää suuret kiitokset yksikön lomittajille.

– He ansaitsevat kaiken ylistyksen. He ovat aina valmiit tekemään töitä, he ovat joustavia ja palveluhenkisiä, Björk sanoo.

Kyselyssä kartoitettiin maatalousyrittäjien kokemuksia lomittajien ammattitaidosta, lomitushallinnon palvelusta ja lomituksen saatavuudesta. Kyselyyn vastaaminen koettiin tärkeäksi, sillä siihen saatiin vastaukset 1230:ltä lomituspalveluita käyttävältä maatilalta.

Etenkin kyselyn vapaista kommenteista näkyi lomituspalveluiden suuri tarve ja hyvän työn arvostus. Lomitus on arvokas voimavara, joka mahdollistaa erittäin sitovaa kotieläinten hoitotyötä tekevän yrittäjän vapautumisen tehtävästään edes hetkeksi. Tästä mahdollisuudesta moni halusi lausua kiitoksensa. Toisaalta tähän samaan asiaan liittyi osa kritiikistä. Jos yrittäjä ei voi luottaa lomittajan ammattitaitoon tai hallinnon kykyyn organisoida toimiva lomitus sovittuun aikaan, niin yrittäjä ei voi tai ei uskalla lähteä lomalle.

Kyselyn järjestäjien ennakko-odotus oli, että vastaajien pääjoukko koostuisi lomitukseen tyytymättömistä maatalousyrittäjistä. Kuitenkin tuloksista heijastuu paljon tyytyväisyyttä. Esimerkiksi 86 prosenttia vastaajista oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että lomittajien ammattitaito on riittävä. Samoin 81 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että vuosiloma on järjestynyt ajallaan.

Sijaisavun eli esimerkiksi sairauslomatuuraajan saatavuudessa oli selvästi enemmän puutteita kuin vuosilomien saatavuudessa. Reilu neljännes vastaajista oli tyytymätön sijaisavun järjestämisen nopeuteen. Tässä oli selviä eroja lomitusyksiköiden välillä, sillä sijaisavun saamisen nopeuteen tyytymättömien määrä vaihteli välillä 6–63 %. Loimitusyksiköiden välisiä eroja oli nähtävissä paljon myös lomitushallinnon tavoitettavuudessa ja jonkin verran yhteydenpidon onnistumisessa.

Koska lomittajien ammattitaidon erot koettiin pieneksi, niin kyselyn perusteella erot lomitusyksiköiden välillä muodostuvat etenkin lomituspalveluiden organisoinnin ja saatavuuden sekä muun hallinnon työn onnistumisen kokemuksesta.

Kysely lähetettiin sähköpostitse ja kohdennettiin niille MTK:n ja SLC:n jäsentiloille, joilla on tuotantoeläimiä. Kyselyyn saatiin 1230 vastausta. Lomaoikeutettuja maatiloja oli kyselyn toteutusaikana noin 8060, joten kyselyyn vastasi 15,3 prosenttia kaikista lomaoikeutetuista tiloista.

Lähde: MTK Hämeen lehdistötiedote: Tyytyväisyys maatalouslomitukseen yleensä hyvällä tasolla, mutta alueiden väliset erot ovat merkittäviä