Ajankohtaista Pedersöre hakee mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin
28.8.2019

Pedersöre hakee mukaan Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin

Johanna Holmäng och Catarina Herrmans står på Skrufvilagatan i Bennäs.
Valtuuston puheenjohtaja Johanna Holmäng (vasemmalla) haluaa, että Pedersöre näkee lapsen tasa-arvoisena asukkaana. Varhaiskasvatuspäällikkö Catarina Herrmans (oik.) toimii yhteyshenkilönä kunnan ja Unicefin välillä, jos Pedersöre hyväksytään ohjelmaan.

Pedersöre tekee hakemuksen osallistumisesta Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin tämän viikon aikana. Malli on työkalu, jonka avulla kunnan kehittämistyöhön voidaan ottaa vahvemmin mukaan lapsen oikeusnäkökulma.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan hakemuksen maanantai-iltana pidetyssä kokouksessa. Yhteyshenkilöksi valittiin varhaiskasvatusjohtaja Catarina Herrmans. Kunnan Lape-ryhmän toimii koordinaatioryhmänä alkuvaiheessa.

Unicef edellyttää, että ohjelmaan osallistuva kunta sitoutuu edistämään lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa. Yhteyshenkilölle ja koordinaatioryhmälle on myös varattava riittävät resurssit ja työaika kehitystyötä varten.

Mallissa korostetaan lapsen oikeuksia osallistua ja vaikuttaa lasta koskeviin päätöksiin. Koska lapsi on asukas, kaikki kunnalliset asiat, kuten yhteiskuntasuunnittelu ja sosiaali- ja terveyspalvelut, koskevat myös lasta. Lapselle tulee olla mahdollisuus kertoa näkemyksensä siitä, millaisessa kunnassa hän tahtoo arkeansa elää.

Jos Pedersören hakemusta hyväksytään – se selviää marraskuussa – yhteistyö Unicefin kanssa käynnistyy keväällä 2020. Unicef kouluttaa koordinaattorin ja koordinaattoriryhmän keväällä, ja sen jälkeen kunta kartoittaa nykytilanteen.

Kartoituksen tehtyään kunta päättää, mitä toiminnan osa-alueita se alkaa kehittää ja miten. Selvityskauden lopuksi kunta arvioi työnsä tulokset ja raportoi niistä Unicefille. Vasta sen jälkeen selviää, saako Pedersöre Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Pedersören nuorisoneuvosto suhtautuu positiivisesti Pedersören osallistumiseen, jos kunta todella antaa käyttöön henkilöstöresurssit, joita tarvitaan useiden asetettujen kriteereiden täyttämiseksi. Kunnanjohtaja Stefan Svenfors huomauttaa, että tässä on asian ydin.

– On tärkeää, että pyrimme kehitykseen, joka antaa lapsille oikeuden saada äänensä kuuluviin. Emme lähde mukaan saadaksemme hienon leiman, vaan suhtaudumme asiaan vakavasti, Svenfors sanoo.

Hän myöntää, että valmistelutyön alussa oli epäilyksiä, koska vaadittu työmäärä näytti ensi silmäyksellä valtavalta.

– Mutta puhutaan jatkuvasta prosessista sekä ajattelutavan toteuttamisesta päätöksenteossa ja hallinnossa, hän jatkaa.

Hakemusprossessi sai alkuunsa valtuustoaloitteesta, jonka ensimmäisenä allekirjoittajana oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja Johanna Holmängin (RKP) joulukuussa 2018. Hän on tietoinen siitä, että Unicefilla on tiukat vaatimukset tunnustuksensa myöntämiseen.

– Uskon, että Pedersöre pystyy siihen. Henkilöstö on motivoitunut ohjelman toteuttamiseen, hän sanoo.

Hän huomauttaa, että Pedersöre jo monin tavoin on lapsiystävällinen kunta ja että kehitystyö tulee vahvistamaan tätä.

– Haluan, että näemme lapsen tasa-arvoisena asukkaana. Malli antaa meille työkalut arvioida ja vahvistaa omat rakenteemme.

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus on voimassa kaksi vuotta. Se ei tarkoita, että työ on valmis, vaan kunta sitoutuu jatkamaan kehittämistyötä.

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors, stefan.svensfors@pedersore.fi, puh. 050-5120 420.

Varhaiskasvatusjohtaja Catarina Herrmans, catarina.herrmans@pedersore.fi, puh. 044-5850 201.

Kunnanvaltuuston johtaja Johanna Holmäng, johanna.holmang@pedersore.fi, puh. 050 337 7093.

Teksti ja kuva: Malin Henricson, tiedottaja