Ajankohtaista Pedersöre selvittää pimeiden ja hiljaisten alueiden merkitystä
24.5.2021
Sumu metsässä. On hämärä.

Pedersöre selvittää pimeiden ja hiljaisten alueiden merkitystä

Miten Pedersöre aikoo ottaa huomioon hiljaiset ja pimeät alueet kunnassa ja miten tuulivoiman mahdollinen laajentaminen voi vaikuttaa näiden alueiden virkistysarvoon ja luonnonsuojeluun?

Näitä kysymyksiä selvitetään parhaillaan kunnan tuulivoimastrategian puitteissa.

Pedersören pimeät ja hiljaiset alueet on nostettu esiin useissa yhteyksissä, etupäässä käynnissä olevan kunnan tuulivoimapuistojen kaavoituksen yhteydessä. Aihe on nostettu esiin muun muassa Mastbackan tuulivoimapuiston kaavaluonnosta koskeneessa palautteessa ja valtuustoaloitteessa maaliskuussa.

Pohjanmaan liitto kartoitti Pohjanmaan hiljaiset ja pimeät alueet vuonna 2016. Myös Pedersöressä on tällaisia alueita.

Teemakartat sisältyvät Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040, joka sisältää myös yleisiä suosituksia siitä, miten nämä alueet tulisi ottaa huomioon kaavoituksessa ja maankäytössä.

Kaavoittaja Anna-Karin Pensar toteaa, että Pohjanmaan liitto ei ota kantaa alueisiin vaan siirtää vastuun kunnille.

– Pedersören on itse päätettävä, mikä merkitys pimeillä ja hiljaisilla alueilla on ja miten suojelemme niitä kunnassa, hän sanoo.

Yleensä arviointi tehdään tapauskohtaisesti, kun alue kaavoitetaan.

– Nyt on luonnollista selvittää tämä asia osana tuulivoimastrategiaa koko Pedersören osalta, Pensar sanoo.

Analyysissa tarkastellaan, miten Pedersören hiljaiset ja pimeät alueet sijaitsevat maantieteellisesti suhteessa virkistysalueisiin ja luonnonsuojelualueisiin. Selvitykseen sisältyy myös se, mitä vaikutuksia mahdollisella tuulivoiman laajentamisella on virkistys- ja luontoarvoille.

Raportti valmistuu kesäkuussa.

Lisätietoja antaa kaavoittaja Anna-Karin Pensar, puh. 067850 324, anna-karin.pensar@pedersore.fi.