Ajankohtaista Markarbeten för baracker vid daghemmet Hoppetossan
3.7.2019

Markarbeten för baracker vid daghemmet Hoppetossan

Pedersöre kommun begär in anbud gällande markarbeten för baracker intill daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

 

Slutna anbud lämnas in senast fredagen 2.8.2019 kl. 12.00 till:

 

Pedersöre kommun, Tekniska avdelningen

PB 1, 68911 Bennäs

 

Handlingarna fås per e-post av Ida Kecklund, ida.kecklund@pedersore.fi