Ajankohtaista Luonnoksesta annettiin runsaasti palautetta
20.10.2020
Tuulivoimala pellolla.

Palautteen runsauden johdosta materiaalin läpikäyminen ja siihen vastaaminen tule kestämään tavallista kauemmin.

Luonnoksesta annettiin runsaasti palautetta

Kunnalle on jätetty runsaasti palautetta Mastbackan tuulivoimapuiston osayleiskaavan luonnoksesta. Noin 50–60 yksityishenkilöä ja maanomistajaa ovat esittäneet huomautuksia, ja viranomaisilta on tullut hieman yli kymmenen lausuntoa. Palautteen runsauden johdosta materiaalin läpikäyminen ja siihen vastaaminen tule kestämään tavallista kauemmin.

Pedersören kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta viittaa omassa lausunnossaan muun muassa kunnanvaltuustolle jätettyyn aloitteeseen ja huomauttaa, että tuulivoimaloiden ja lähimmän asutuksen välillä tulisi olla vähintään kaksi kilometriä. 

Lautakunta on myös sitä mieltä, että Pedersöre voisi suositella ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista myös hankkeisiin, joiden yksittäisten laitosten lukumäärä on alle 10 ja kokonaisteho on alle 45 megawattia.