Ajankohtaista Liikenne palautuu kantatielle Edsevössä
26.9.2022
Ilmakuva, jossa näkyy Edsevön alue, kantatie 68 ja uudet liikennejärjestelyt.

Uudet tieyhteydet otetaan käyttöön ja liikenne palautetaan kantatielle 68 torstaina 29. syyskuuta. Samalla kiertotieyhteys suljetaan. Foto: Skanska Infra Oy

Liikenne palautuu kantatielle Edsevössä

Kantatien 68 parannushanke Pedersöressä on viimeistelyä vaille valmis. Holmintien ylittävä risteyssilta Edsevössä avataan liikenteelle torstaina 29. syyskuuta. Loputkin työt saadaan päätökseen marraskuun aikana. Näin Väylävirasto ilmoittaa tiedotteessaan.

Viime vuoden syksyllä käynnistyneessä urakassa Pedersören Edsevössä parannettiin valtatien 8 ja kantatien 68 välistä eritasoliittymää ja jatkettiin Holmintietä Granholmintörmän risteyksestä Hotellitielle kantatien ali. Holmintien ja kantatien risteyskohtaan rakennettiin uusi risteyssilta. Lisäksi Edsevössä on rakennettu uusia jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä kunnostettu valtatien 8 alittava Joksholman kevyen liikenteen tunneli.

Uudet yhteydet otetaan käyttöön ja liikenne palautetaan kantatielle 68 torstaina 29. syyskuuta. Samalla kiertotieyhteys valtatien liittymästä Hotellitielle suljetaan.

Kolpissa kantatien liikenne siirtyi uudelle rautatien ylikulkusillalle elokuussa. Molemmissa kohteissa tehdään syksyn aikana vielä viimeisiä liittymätöitä, melusuojauksia sekä purku- ja viimeistelytöitä.

Materiaalien heikentynyt saatavuus on tuonut omat paineensa hankkeen toteutukselle. Kokonaisaikataulussa ja -budjetissa on kuitenkin pysytty tekemällä joitakin muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin.

”Osassa meluseinärakenteita olemme esimerkiksi vaihtaneet tekniikkaa elementeistä liukuvaluun. Tällä on taklattu teräksen hintaan ja saatavuuteen liittyviä haasteita”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta.

Kokonaisuudessaan urakat Pedersöressä valmistuvat marraskuun aikana.

Väyläviraston tiedote, julkaistu: 26.09.2022, 15:29

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Pasi Kivioja, Väylävirasto
029 534 3602, etunimi.sukunimi@vayla.fi
Projektipäällikkö Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
050 544 7110, etunimi.sukunimi@skanska.fi
Tiemestari Stefan Hellund, Pedersören kunta
050 562 5707, etunimi.sukunimi@pedersore.fi