Ajankohtaista Lievennyksistä huolimatta kokoontumisrajoitukset jatkuvat
26.4.2021

Lievennyksistä huolimatta kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan kuitenkin sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 1.5.-2.5.2021 järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 (kaksikymmentä) henkilöä sekä 3.5.2021 alkaen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä. Edellytyksenä mainittujen tapahtumien järjestämiselle on, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla voidaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa lisäksi 3.5.2021 alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen että:

1. tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,

2. tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisölle tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta, ja

3. yleisön turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 1.5. – 16.5.2021.