Ajankohtaista Kysely Purmon tuulivoimapuistosta lähetettiin 600 osoitteeseen
10.8.2022

Kysely Purmon tuulivoimapuistosta lähetettiin 600 osoitteeseen

Purmon tuulivoimapuiston suunnittelua koskeva asukaskysely on herättänyt jonkin verran kysymyksiä. Tässä avaamme kyselyn toteuttamista.

Kysely on osa käynnissä olevaa ympäristövaikutusten arviointiprosessia.

Finnish Consulting Group, FCG, toteuttaa kyselyn ABO Windin toimeksiannosta.

Asukaskyselyn otoskoko on 600 kotitaloutta. Joukkoon kuuluvat sekä vakituiset asukkaat että loma-asuntojen omistajat. Vastaanottajat ovat 18–85-vuotiaita.

Osoitepoiminta tehtiin niin, että:

  • Alle 3 kilometrin etäisyydeltä hankealueesta ja alle 500 metrin etäisyydeltä voimajohdosta poimittiin kaikki kotitaloudet ja lomakiinteistöjen omistajat.
  • 3–10 kilometrin vyöhykkeeltä hankealueesta poimittiin kotitalouksia ja lomakiinteistöjä satunnaisotannalla niin, että 600:n otos tuli täyteen.

Ympäristövaikutusten arviointiprosessin valvontaviranomainen Etelä-Pohjanmaan elinkeino- ja ympäristökeskus on tutustunut menettelyyn ja katsoo, että otos on riittävän suuri, jotta mielipiteistä saadaan edustava kuva.

Kyselyyn voi vielä vastata 19. elokuuta asti.

Lisätietoja antavat: