Ajankohtaista Kysely – kerro mielipiteesi Edsevön koulun tulevaisuudesta
19.2.2024
Kuvan taustalla Edsevön koulu. Se on punatiilinen rakennus. Etualalla on kyltti, jossa lukee "Edsevö skola, Edsevön koulu".

Kunta selvittää eri ratkaisuja Edsevön kouluja varten.

Kysely – kerro mielipiteesi Edsevön koulun tulevaisuudesta

Pedersöre jatkaa Edsevön kahden koulun ja Kållby skolan eri ratkaisumallien selvitystä. Seuraavaksi kunta haluaa kuulla asukkaiden mielipiteitä kyselyn kautta. Yleisön mielipiteitä käsitellään koulujen tulevaisuutta käsittelevässä avoimessa kokouksessa torstaina 21. maaliskuuta.

Kunnan asukkaat voivat vastata kyselyyn Edsevön koulun, Edsevö skolan ja Kållby skolan eri ratkaisuvaihtoehdoista 4. maaliskuuta 2024 saakka.

Kyselyn tarkoituksena on saada palautetta ja mahdollisia uusia ratkaisuehdotuksia siihen, miten kunnan tulisi käsitellä Edsevön koulujen vähenevää oppilasmäärää. Kunta on tutkinut useita eri vaihtoehtoja, mutta lopullista päätöstä ei ole tehty.

Kuntalaisten mielipiteet ovat erittäin arvokkaita. Siksi toivomme, että mahdollisimman moni käyttää aikaa kyselyyn vastaamiseen.

Kyselyitä on kaksi. Toinen on ruotsinkielinen ja koskee Edsevö skolaa ja Kållby skolaa.

Toinen kysely on suomenkielinen ja koskee Edsevön koulua. Voit vastata molempiin.

 

Suomenkielinen kysely: Pedersören suomenkielisen koulun toiminnan kehittäminen.

Ruotsinkielinen kysely: Förfrågan gällande skolorna i Edsevö-Kållby.

Avoin kokous Edsevön koulussa 21. maaliskuuta klo 18:00

Kyselyn vastausten perusteella ei tehdä lopullisia päätöksiä. Kommentit otetaan mukaan valmisteltaessa avointa kokousta, joka pidetään Edsevön koululla torstaina 21. maaliskuuta klo 18. Kokouksessa yleisön kommentit esitellään ja niistä keskustellaan. Jokaisella on silloin mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa mielipiteitä.

Edsevön koulun ja Edsevö skolan selvitykset toimenpide-ehdotuksineen valmistuvat keväällä 2024. Kyseisten koulujen toimintaan ei kuitenkaan tule muutoksia ensi lukuvuonna.

Taustalla kukkulalla näkyy Kållby skola. Se on keltainen puurakennus. Kuvan etuosassa paljon lasten pyöriä.

Kållby skola on mukana Edsevön koulujen tulevaisuutta koskevassa selvityksessä.