Ajankohtaista Kunnanhallitus esittää veronkorotusta
31.10.2023
Rahalaatikko, seteleitä ja kolikoita.

Kunnanhallitus esittää veronkorotusta

Kunnan toimintakulut kasvavat ensi vuonna. Kustannusten nousun kattamiseksi kunnanhallitus esittää tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 tasan yhdeksän prosenttia, mikä merkitsee nykyisen veroprosentin korotusta 0,64 prosenttiyksiköllä.

Kunnanhallitus ei kuitenkaan hyväksynyt kunnanjohtajan ehdotusta rakennusten yleisen kiinteistöveroprosentin korottamisesta 0,93 prosentista 1,00 prosenttiin, vaan hallitus ehdottaa sen säilyttämistä 0,93 prosentissa. Kiinteistöverotukseen tulee silti muutos, sillä maapohjan veroprosentti eriytetään hallituksen esityksen mukaan yleisestä kiinteistöveroprosentista. Kunnanhallitus esittää, että maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti vahvistetaan veron minimitasolle vuonna 2024, eli 1,30 prosenttiin.

Tuloveroprosentin ehdotetusta korotuksesta huolimatta talousarvioprosessi tulee olemaan haastava. Kun valtuusto hyväksyi kehysbudjetin vuodelle 2024, kunta ennusti 0,1 miljoonan ylijäämää, muuttumattomien veroprosenttien pohjalta. Kun toimialat ovat laatineet talousarvioehdotuksensa vuodelle 2024, käy ilmi, että toimintakulut ylittävät kehysbudjetin 2,8 miljoonalla eurolla. Vaikka verotulot ja valtionosuudesta tulleet tulot kasvaisivat, kunnan tulos olisi silti –2,6 miljoonaa euroa, jos toimialojen kaikki ehdotukset toteutuvat.

Tuloveroprosentin korottaminen 0,64 prosentilla kasvattaa kunnan verotuloja arviolta 0,8 miljoonaa euroa, ja myös uusi kiinteistövero tuottaa jonkin verran verotuloja. Vaikka kunta

yrittää pitää pidättyväistä linjaa, vuoden 2024 talousarvioesityksen odotetaan silti jäävän miinuksen puolelle.

Kunnanvaltuusto vahvistaa veroprosentit seuraavassa kokouksessaan 13. marraskuuta. Kunnanhallitus pitää budjettikokouksensa 21.–22. marraskuuta.

Kunnanvaltuuston talousarviokokous pidetään 4. joulukuuta.