Ajankohtaista Kielikylpykoulua ei aloiteta Edsevössä
16.3.2023
Edsevö skolan punatiilinen rakennus talvella. Lunta on maassa ja aurinko paistaa.

Kielikylpykoulua ei aloiteta Edsevössä

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti keskiviikkona pidetyssä kokouksessaan, että kunta ei jatka selvitystä kielikylpykoulun sijoittamisesta Edsevöön.

Kielikylvysta on keskusteltu, koska Edsevö skolan oppilasmäärät supistuvat. Työryhmä, joka on pohtinut miten kunnan tulisi puuttua tilanteeseen, ehdotti vuosi sitten, että kunta selvittää mahdollisuutta aloittaa kielikylpykoulu Edsevössä Pedersören ruotsinkielisille oppilaille.

Kunta kartoitti marraskuussa 2022 kyselyllä vanhempien kiinnostusta kielikylpyyn. Vastauksia saatiin yhteensä 257. Vastaajista 38 prosenttia kannatti kielikylpykoulua, 34 prosenttia ei ollut kiinnostunut ja 28 prosenttia vastasi "ehkä".

Edsevön koulujen henkilökunta suhtautuu epäilevästi kielikylpytoiminnan aloittamiseen Edsevössä. Henkilökunta toivoo, että kunta jatkaa niin sanotulla Edsevön mallilla, jossa ruotsinkielinen Edsevö skola ja suomenkielinen Edsevön koulu toimivat saman katon alla.

Opetusjohtaja, ja nyt myös lautakunta, eivät näe edellytyksiä kielikylpykoulun sijoittamiselle Edsevöön. Jos kunta aikoo selvittää kielikylpyä tarkemmin, on keskusteltava muista sijoittamisvaihtoehdoista.

Lautakunnan ehdotus on, että kunta tekee kiinteistöselvityksen Edsevön ja Kolpin alueella ja että asia siirretään kunnanhallitukselle jatkokäsittelyä varten.

Lautakunnan esityslista: Nämnden för utbildning och fostran 03/2023, Föredragningslista 15.3.2023 18:00.