Ajankohtaista Kerro mielipiteesi seudun ilmastostrategiasta
31.5.2021

Kerro mielipiteesi seudun ilmastostrategiasta

Pietarsaaren seudun kunnat päättivät keväällä 2019 laatia seudulle yhdessä uuden, yhteisen ilmastostrategian. Toivomme nyt lausuntoja ja mielipiteitä Pietarsaaren seudun ilmastostrategiasta.

Luonnos on laadittu seuraavissa teemaryhmissä toteutetun työn perusteella: energia, liikenne, kaavoitus, rakentaminen, jätehuolto, ruokapalvelut, sivistystoimiala, täydennyskoulutus, biologinen monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, metsätalous, maatalous, julkiset hankinnat, elinkeinoelämän rooli ja kiertotalous.

Tämän strategian tarkoitus ei ole pelkästään vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, vaan myöskin harkita muita tapoja millä seudumme pääsisi vielä parempiin kestäviin tuloksiin.

No mikä olisi seudullemme oikea ilmastostrategia? Suunnitelma, miten seudumme muuttuu kestävämmäksi ja ilmastotietoiseksi, miten yhteistyö kaupungin ja maaseudun välillä paranisi, miten raskaat kuljetukset saisivat toimimaan kestävämmällä tavalla, missä maanviljely voisi toimia esimerkkiä antavana, missä jätteenkäsittely järjestettäisiin mahdollisimman pienellä ilmastovaikutuksella sekä miten edistäisi paikallisten tuotteiden ja tavaroiden käyttöä.

Tämän ilmastostrategian pääajatus on tehdä seudusta ilmastotietoisempi. Tämä tarkoittaa että seudun viisi kuntaa eivät itsenäisesti valmistele omia strategioita, vaan strategia tehdään yhdessä asukkaiden kanssa. Nyt asukkaille sekä järjestöille annetaan mahdollisuuden vaikuttaa.

Organisaatiot ja kuntalaiset voivat jättää näkemyksiään kyselyn kautta 1.6.–24.6.2021 välisenä aikana.

Linkki luonnokseen: Ilmatietoisia yhdessä, Pietarsaaren seudun ilmastostrategian luonnos 2021-2030, PDF 495 KB.

Linkki kyselyyn: Lausuntopyyntö Pietarsaaren seudun ilmastostrategian luonnoksesta.

Videoesitys Youtubessa: Ilmastostrategia.

Tavoitteena on, että strategia hyväksytään kuntien valtuustoissa syksyllä 2021.

Lisätietoja antaa Malin Lindholm, hankekoordinaattori, malin.lindholm@pietarsaari.fi tai 044 785 1105.

Pietarsaaren seudun ilmastostrategian päivittämisen ohjausryhmä