Ajankohtaista Ilmoittaudu kotiäänestykseen viimeistään 21.3.
9.3.2023

Ilmoittaudu kotiäänestykseen viimeistään 21.3.

Vuoden 2023 eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4. Lain mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääsee äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyskauden arkipäivinä, siis aikaisintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 28. maaliskuuta 2023.

Kotiäänestys voidaan toimittaa vain siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisterissä äänioikeutetun kotikunnaksi.

Sen, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, ja jolla lain nojalla on tähän oikeus, on viimeistään tiistaina 21. maaliskuuta ennen klo 16.00 ilmoitettava tästä:

  • kirjallisesti Pedersören kunnan keskusvaalilautakunnalle, osoitteella: PL 1, 68911 Pännäinen,
  • puhelimitse (06) 7850 111 tai
  • sähköpostitse nina.perala-nyman@pedersore.fi.