Ajankohtaista Kunnanvaltuusto kokoontuu Anderssénsalissa
6.4.2020

Kunnanvaltuusto kokoontuu Anderssénsalissa

Kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 6. huuhtikuuta klo. 19.00, poikkeuksellisesti Anderssénsalissa, jossa voidaan pitää sosiaalista etäisyyttä.

Esityslistalla on ehdotus kunnan hallintosäännön täydentämisestä, sähköisten kokousten mahdollistamiseksi.

Hallintosääntö ei sisällä määräyksiä sähköisistä kokouksista ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä.

Koronaviruksen leviämisen vuoksi on syntynyt tarve järjestää sähköisiä kokouksia. Siksi ehdotetaan, että hallintosäännön pykäliä 16, 17, 42, 62 ja 68 täydennetään määräyksillä, jotka antavat mahdollisuuden tehdä päätöksiä sähköisessä toimintaympäristössä (sähköinen kokous) ja muiden toimielinten kuin kunnanvaltuuston osalta myös sähköisessä päätöksentekomenetelyssä ennen kokousta. Samalla täydennetään kokouskutsua ja pöytäkirjan tarkastamista koskevia määräyksiä, jota ne vastaavat voimassa olevaa käytäntöä.

Sähköisen kokouksen edellytyksenä on, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. Sähköisessä kokouksessa toimitaan muutoin varsinaisen kokouksen mukaisten päätöksentekomenettelyjen mukaisesti. 

Voita seurata kokousta kunnan Youtube-kanavan välityksellä.