Ajankohtaista Lisää joustavuutta jokivarsirakentamiseen Kolpissa
20.2.2019

Lisää joustavuutta jokivarsirakentamiseen Kolpissa

Kunnanhallitus on päättänyt antaa maanomistajille mahdollisuudet hakea poikkeuslupaa rakentamiseen Kolpin rantayleiskaava-alueen AP-tonteilla (pientalotonteilla).

Rantakaava olisi itse asiassa päivitettävä ensin, mutta koska kaavan tarkistaminen ei tule toteutumaan lähivuosina, kunta on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan on mahdollista hakea poikkeusta.

Seuraavat kriteerit on täytettävä:

  • Alue on suuruudeltaan vähintään 2 000 neliömetriä.
  • Rantaviivan pituus on vähintään 40 metriä.
  • Alueella ei ole asemakaavaa.
  • Turvallisten liikenneyhteyksien järjestäminen onnistuu.

Lisäksi on olemassa rajoittavia tekijöitä, kuten navettojen ja voimajohtojen suojavyöhykkeet, melu sekä pohjavesialueet.
Pedersören kaavoittaja Anna-Karin Pensar huomauttaa, että uusi lainsäädäntö antaa kunnalle mahdollisuuksia tiivistää asustusta keskusta-alueilla, myös ranta-alueilla.

– Siksi yritämme nyt vastata asuntotonttien kysyntään Kolpissa tällä tavoin. Tarkoituksena on kuitenkin vähitellen tarkistaa rantayleiskaava, hän sanoo.

Teksti: Malin Henricson

Lisätietoja: kaavoittaja Anna-Karin Pensar puh. 06-7850 324