Ajankohtaista Edsevössä kunnostetaan alikulkutunneli tänä kesänä 
30.5.2022
Flygbild över Edsevöområdet. Bilden visar omvägarna för gång- och cykeltrafik under byggarbetet längs stamväg 68 i Edsevö.
Ilmakuva Edsevön alueelta. Kuvassa jalankulku- ja pyöräliikenteen kiertotiet valtatie 68:n varrella,rakennustöiden aikana Edsevössä.

Den gula linjen visar omvägen för gång- och cykeltrafiken i Edsevö.

Keltainen viiva näyttää jalankulku- ja pyöräliikenteen kiertotien Edsevössä.

Edsevössä kunnostetaan alikulkutunneli tänä kesänä 

Kantatien 68 parannustyöt Pedersöressä etenevät aikataulussa. Kesän aikana Edsevössä kunnostetaan kevyen liikenteen alikulkutunnelia ja Kolpissa tehdään massanvaihto- ja rumputöitä. Siltatyöt valmistuvat molemmissa kohteissa loppukesästä. 

Edsevössä kunnostetaan kesän aikana Valtatien 8 alittava Joksholman kevyen liikenteen tunneli. Kulkuyhteys tunnelin kautta pysyy käytössä myös töiden aikana. Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti on Edsevössä käytössä, kunnes kantatien muutostyöt saadaan päätökseen ja uudet katuyhteydet avataan liikenteelle. 

– Työt ovat kaikkiaan edenneet suunnitelmien mukaan. Holmintien risteyssillan pilarit on valettu ja telinetyöt aloitettu, kertoo hankkeen projektipäällikkö Pasi Kivioja Väylävirastosta.

Risteyssilta ja uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät valmistuvat kesän loppuun mennessä. Urakkaan kuuluvat myös Hotellititien jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä eritasoliittymän ramppien levennystyöt.

Kolpissa uuden rautatien ylikulkusillan muotti on jo hahmollaan. Sillan kansi valetaan kesäkuun lopulla. Sillan itäpuolella vahvistetaan tiepohjaa massanvaihdolla toukokuusta alkaen. Länsipuolella Vadbäcksbron silta Salen kohdalla korvataan kahdella rummulla kesäkuussa. Töiden ajan liikenne ohittaa työalueet kiertoreittejä pitkin.

Kantatien uusi linjaus otetaan Kolpissa käyttöön elokuussa, jolloin vanha silta puretaan. Loppukesästä valmistuvat vielä alueen yhdystiet ja kadut sekä melukaiteet ja uudet bussipysäkit. 

Kokonaisuudessaan urakat Pedersöressä valmistuvat syksyn aikana.

Hanke verkossa: https://vayla.fi/kt-68-pedersore

Bilden visar hur byggarbetet vid järnvägsbron i Kållby påverkar trafiken i sommar.
Kuvassa näkyy kuinka Kolpin uuden rautatiesillan rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen tänä kesänä.

Kolpissa liikenne ohjataan kulkemaan kiertoreittejä pitkin tänä kesänä.