Ajankohtaista Edsevön koulujen tulevaisuuden selvittäminen jatkuu
31.10.2023
Edsevön koulun julkisivu ja kyltti, jossa lukee Edsevö skola Edsevön koulu.

Edsevön koulujen tulevaisuuden selvittäminen jatkuu

Vielä ei ole päätetty, miten Pedersöre ratkaisee Edsevön koulujen oppilasmäärän vähenemiseen ja Kållbyn päiväkodin ahtauteen liittyvät ongelmat. Vastanimetty toimikunta selvittää nyt mahdollisuutta yhdistää Edsevö skola ja Kållby skola sekä suomenkielisten oppilaiden mahdollista siirtämistä Sandsundin kouluun.

Vuoden aikana työryhmä on selvittänyt varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen toimintaedellytyksiä Edsevön ja Kolpin alueilla. Myös kiinteistöjen kunto on tarkastettu.

Työryhmä on todennut, että Kolpin päiväkotikiinteistö on liian ahdas ja esikoulun pitäisi muuttaa pois viimeistään syksyllä 2024. Edsevössä tilanne on päinvastainen, sillä sekä ruotsinkielisen että suomenkielisen koulun oppilasmäärät ovat laskussa. Lisäksi sekä Kållby skola että Edsevön koulukiinteistö ovat remontin tarpeessa.

Työryhmässä käydyissä keskusteluissa on pohdittu kokonaan uuden koulun rakentamista Kolpin-Edsevön alueelle tai koulujen oppilaaksiotto-alueiden yhdistämistä. Työryhmä ei esitä varsinaista pääratkaisua ongelmaan, vaan toteaa, että jotain on tehtävä, ja seuraavaksi kunnan tulisi kuulla asukkaiden mielipiteitä eri vaihtoehdoista.

Kunnanhallitus asetti maanantaina toimikunnan viemään prosessia eteenpäin. Toimikunta jatkaa Edsevön koulun ja Kållby skolan oppilaaksiotto-alueiden yhdistämisen selvittämistä. Toimikunta kuulee myös asukkaiden mielipiteitä ja antaa ratkaisuehdotuksen.

Toimeksiantoon kuuluu myös kunnan suomenkielisten oppilaiden tulevaisuuden selvittäminen. Yksi vaihtoehto on suomenkielisen koulutoiminnan siirtäminen Sandsundiin. Tämä mahdollisuus otetaan huomioon, kun Sandsund skolan uudisrakennuksen 2. vaihetta aletaan suunnitella. Kunnan suomenkieliset saavat tilaisuuden ilmaista mielipiteensä tästä asiasta.

Kunnanhallitus päätti myös, että Kolpin esikoulun mahdollinen siirtäminen Kållby skolan kiinteistöön otetaan esille, kun keskustellaan ensi vuoden talousarviosta.

Komitea sai tehtäväksi antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia viimeistään maaliskuussa 2024.