Ajankohtaista Edsevö osallistuu kielikasvatuksen tutkimusprojektiin
24.10.2019

Edsevö osallistuu kielikasvatuksen tutkimusprojektiin

Edsevön koulu ja osa koulupihasta kuvattu ilmasta.

Saman katon alla toimivat Edsevön koulu, Edsevö skola ja kaksikielinen päiväkoti Peukaloinen/Tummeliten. Tutkimushanke tulee antamaan tieteellistä näkökulmaa Edsevön mallia koskien ja myös sitä kautta näkyvyyttä.

Edsevön koulu, Edsevö skola ja Peukaloisen päiväkoti ovat käynnistämässä tutkimus- ja yhteistyöprojekti Jyväskylän sekä Helsingin yliopiston kanssa.

Kyseessä on Opetus- ja kultuuriministeriön rahoittama kärkihanke, jonka tarkoituksena on tukea meneillään olevaa kielikasvatuksen kehitystyötä, tarkastelemalla erityisesti olemassa olevia innovatiivisia käytänteitä.

Hankkeessa tutkitaan, kehitetään, laajennetaan ja jaetaan toimivia innovatiivisia kielikasvatuksen käytänteitä. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Mukana ovat Åbo Akademin Vaasan yksikkö sekä Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos.

Tutkimushankkeessa havainnoidaan kieleen ja kieliin liittyviä käytänteitä ja toimintaa koulussa ja päiväkodissa. Havaintoja tehdään niiden opettajien toiminnasta, jotka haluavat olla mukana tutkimuksessa. Havainnointeja tehdään ensi viikolla 31.10.–1.11.2019, keskittyen opettajan toimintaan ja kielenkäyttöön sekä vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa.

Hankkeeseen on suunniteltu sisältyvän tutkimusyhteistyön lisäksi opiskelijatutustumisia kevääksi 2020. Hanke kokonaisuudessaan tulee antamaan tieteellistä näkökulmaa Edsevön mallia koskien ja myös sitä kautta näkyvyyttä.

Lisäksi tutkimuksen kautta hankittava tieto on vapaasti hyödynnettävissä myös muiden olemassa olevien tai suunnitteilla olevien kieliparikoulujen ja oppilaita aktivoivan kieltenopetusmenetelmien hyväksi.

Lisätietoja: Edsevön koulun rehtori Mika Järvinen, puh. 7850 514, mika.jarvinen@pedersore.fi.