Ajankohtaista Talousarvioesitys vuodeksi 2020 on ylijäämäinen
18.11.2019

Talousarvioesitys vuodeksi 2020 on ylijäämäinen

Talousarviokirjan kannessa on tie ja peltoja.

Kunnanvaltuuston talousarviokokous on maanantaina 25. marraskuuta.

Pedersöre tavoittelee talousarviossaan vajaan miljoonan euron ylijäämää ensi vuonna. Nettoinvestoinnit ovat 3,4 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy suunnittelumäärärahat uusien koulujen rakentamiseen Sandsundiin ja Pännäisten- Östensön alueelle.

Kahden vuoden miinustuloksen ja yhteensä lähes viiden miljoonan alijäämän jälkeen Pedersöre pyrkii palaamaan plussalle ensi vuonna.

Vuodeksi 2020 tavoiteltu ylijäämä perustuu suurelta osin kunnanvaltuuston 11. marraskuuta hyväksymään veronkorotukseen. Tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotus 21 prosenttiin kasvattaa kunnan verotuloja arviolta 0,7 miljoonaa euroa. Verotulojen lisäksi myös valtionosuuksien odotetaan kasvavan vuonna 2020.

Kunnanjohtaja Stefan Svenfors kuvaa kunnanhallituksen talousarvioesitystä sanoilla ”business as usual”, vaikka kunta poikkeuksellisesti on käyttänyt juustohöylääkin.

– Menot on tarkistettu vähän kautta linjan, tavalla, jota emme ole aikaisemmin tehneet. Leikkaamme esimerkiksi koulujen tuntikehyksestä 25 tuntia ja höyläämme vähän kaikilta sektoreilta. Kyseessä on silti vain kosmeettisia muutoksia, Svenfors sanoo.

Muutoksia lapsiryhmäkokoon?

Varhaiskasvatuksen osalta Pedersöre ei ole ottanut huomioon, että hallitusohjelmaan on kirjattu lapsiryhmien koon palauttaminen ennalleen, 24 lapsesta 21 lapseen ikäryhmässä 3–6 vuotta.

– Emme tiedä, milloin muutos tulee, mutta aiomme palata asiaan keväällä. Jos uusi asetus tulee voimaan, olemme valmiita tekemään korjauksia, Svenfors sanoo.

Ryhmäkoon muuttuminen tarkoittaisi, että kunta joutuisi lisäämään osastojen ja henkilökunnan määrää päiväkodeissa. Svenfors arvioi, että se merkitsisi kunnalle 200 000 euron lisäkustannusta.

Hoitokulujen odotetaan kasvavan

Talousarvioesityksen suurimmat huolenaiheet ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kustannukset, jotka ovat johtaneet talousarvion suuriin ylityksiin viimeisten vuosien aikana. Vuoden 2020 määrärahoja on korotettu siinä toivossa, että ne vastaisivat todellisia menoja.

– Jos näiden alojen menot ylittävät talousarvion, odotettu ylijäämä supistuu nopeasti, Svenfors toteaa.

Henkilöstön puolella energiatehokkuutta edistävää projektia jatketaan vuoden 2020 loppuun. Lisäksi kunta palkkaa määräaikaisen kiinteistönluetteloijan kahdeksi vuodeksi.

– Aloitamme kiinteistörekisterin päivittämisen, Svenfors sanoo .

Investoinnit pienenevät hiukan

Valtuustossa on monta vuotta puhuttu siitä, että kunnan investointiaste on liian korkea. Ensi vuonna tahti hidastuu, ainakin väliaikaisesti. Investoinnit ovat suuruudeltaan 3,4 miljoonaa euroa netto, ja se tarkoittaa, että 3,3 miljoonaa euron vuosikate kattaa lähes koko summan.

Ensi vuoden suurin yksittäinen investointihanke (830 000 euroa) on kunnantalon vanhan osan saneeraus. Pedersöre satsaa myös 750 000 euroa kunnallistekniikkaan, ja Pedersöre gymnasiumin sekä Sursik skolanin remonttitöihin varataan 330 000 euron määräraha.

Kaksi uutta kouluhanketta

Jos tarkastellaan rakennusohjelmaa vuodeksi 2020–2024 kokonaisuudessaan, joukosta nousee kaksi suurta kouluhanketta. Sekä Sandsund skolan (nykyinen Kyrkoby) että Bennäs- Östensö skolan suunnittelu alkaa ensi vuonna. Rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuonna 2021.

Sandsund skola-hanke on muuttunut luonteeltaan. Kyse ei enää ole koulun kunnostamisesta ja laajennuksesta, vaan uuden koulun rakentamisesta. Kokonaiskustannukset ovat arviolta yhdeksän miljoonaa euroa. Koulu rakennetaan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2021–2022, ja sen arvioidut kustannukset ovat 4,6 miljoonaa euroa. Toisen vaiheen kustannukset ovat arviolta 4,4 miljoonaa euroa.

– Uutta koulua suunnitellaan kokonaisuutena, mutta jaamme kustannukset ja riskit useammalle vuodelle, toimivan kokonaisuuden saavuttamiseksi. Vanhaa koulua voidaan käyttää kunnes uusi koulu otetaan käyttöön, Svenfors sanoo.

Bennäs- Östensö skola:lle varataan yhteensä 6,5 miljoonaa euron määrärahaa.

Muun muassa mittavat kouluinvestoinnit johtavat siihen, että velkataakka kasvaa. Taloussuunnitelmakauden lopulla vuonna 2022 kunnalla on lainaa 45 miljoonaa euroa, eli 4 018 euroa asukasta kohden.

Kunnanvaltuuston talousarviokokous järjestetään maanantaina 25. marraskuuta. Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto tekee myös muodollisen päätöksen Östensö skolan ja Bennäs skolan lakkauttamisesta.

Teksti: Malin Henricson, tiedottaja

Lisätietoja: kunnanjohtaja Stefan Svenfors 050–5120 420, stefan.svenfors@pedersore.fi, talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa 050–5056113, jan-erik.backa@pedersore.fi

Talousarvion avainlukuja 2020

 • Tuloveroprosentti: 21.
 • Verotulot: 37,7 milj. euroa.
 • Verotulot/asukas: 3 396 euroa.
 • Valtionosuudet: 28,3 milj. euroa.
 • Valtionosuudet/asukas: 2 550 euroa.
 • Vuosikate: 3,3 milj. euroa.
 • Vuosikate/asukas: 298 euroa.
 • Vuosikate, prosenttia poistoista: 141.
 • Investoinnit (netto): 3,4 milj. euroa.
 • Investointien tulorahoitus, prosenttia: 97.
 • Ylijäämä: 1,0 milj. euroa.
 • Lainat (31.12.): 36,0 milj. euroa.
 • Lainat/asukas: 3 243 euroa. Suunnitelma vuodeksi 2021: 3 632 euroa, 2022: 4 018 euroa.

Teksti: Malin Henricson, tiedottaja