Ajankohtaista Tilinpäätös 2019: 3,9 miljoonan euron alijäämä
3.4.2020
Tilipäätöskrija 2019. Kansikuvassa on lumiauraaja.

Tilinpäätös 2019: 3,9 miljoonan euron alijäämä

Viime vuosi oli Pedersörelle taloudellisesti raskas, vaikka yleinen tilanne oli vakaa ja Pedersören seudun taloudellinen aktiivisuus oli korkea.

Vuoden 2019 tilinpäätös näyttää 3,9 miljoonan euron alijäämää, mikä tarkoittaa, että tulos on 4,1 miljoonaa euroa huonompi kuin alkuperäinen talousarvio.

Vuoteen 2018 verrattuna tulos heikkeni 2,1 miljoonaa euroa. Nettokustannukset ovat 3,4 miljoonaa budjetoitua suuremmat samalla kun valtionosuudet ja verot ovat 0,7 miljoonaa budjetoitua pienemmät.

Vuosikate on 1,7 miljoonaa euroa tai 154 euroa asukasta kohti. Se heikkeni 148 eurolla asukasta kohti.

Toimintatulot kasvoivat edellisvuodesta 0,2 miljoonalla 13,1 miljoonaan euroon.

Toimintamenot kasvoivat 4,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 5,4 prosentin nousua.

Henkilöstökulut laskivat 1,0 miljoonaa, johtuen lomapalkkavarausten kasvusta ja osittain johtuen lisääntyneistä sairauslomasijaisuuksien kustannuksista. Toimintatulot kattavat 17,07 prosenttia kustannuksista, loput katetaan verotuloilla ja valtionosuuksilla.

Yhteenlaskettu verorahoitus, johon sisältyy verot ja valtionosuudet, kasvoi 2,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,4 prosenttia. Verojen ja valtionosuuksien yhteenlaskettu summa on 1,92 miljoonaa euroa pienempi kuin toiminnan nettokustannukset.

Korkotuotot ja rahoitustuotot ylittävät rahoituskustannukset 211 000 eurolla, ja vuosikate on siten negatiivinen, 1,71 miljoonaa euroa, mikä vastaa -74,5 prosenttia poistoista.

Kunnan nettoinvestoinnit kasvoivat vuonna 2019 5,3 miljoonaan euroon (5,5 miljoonaa brutto). Investoinnit ovat 0,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna, ja koska vuosikate on 1,71 miljoonaa, rahoitustarve on 7,2 miljoonaa euroa.

Suurin yksittäinen investointi oli Pedersheimin kunnostaminen ja laajennus, Hedbo-kiinteistön lunastaminen ja Pännäisten palvelukeskuksen osakepääomasijoitus.

Vuosikate vastaa -32,3 prosenttia investoinneista. Yhteenlaskettu velka kasvoi 35 miljoonaan euroon tai 3 164 euroon asukasta kohti. Vakavaraisuus, joka osoittaa kunnan kyvyn selvitä velvoitteistaan pitkällä aikavälillä, laski 41,21 prosenttiin.

Vuoden 2019 tulosta voidaan luonnehtia hyvin huolestuttavaksi. Odotettua pienemmät verotulot ja huomattavasti budjetoitua korkeammat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat alijäämän suurimmat yksittäiset syyt.

Kunnan on ryhdyttävä nopeasti toimenpiteisiin tulojen lisäämiseksi ja toimintakulujen vähentämiseksi.

Lisäksi on välttämätöntä tarkistaa investointisuunnitelma, jotta kunnan velkaantumiskehitystä saadaan jarrutettua.

Lisätietoja antavat: kunnanjohtaja Stefan Svenfors 785 0101/050-512 0420 ja talous- ja kehitysjohtaja Jan-Erik Backa 785 0113/050-505 6113.