Ajankohtaista Anna palautetta kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta
1.3.2022

Anna palautetta kunnan järjestämästä jätteenkuljetuksesta

Jätelain mukaan kotitalouksien biojätekuljetukset on jatkossa oltava kunnan kilpailuttamat. Tämä ei kuitenkaan koske energiajätettä, vaan kuntien (= Pohjanmaan jätelautakunta) on päätettävä siitä erikseen.

Siksi Pohjanmaan jätelautakunta haluaa kuulla kuntalaisten mielipiteet energiajätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta kunnan vastuulla.

Vaihtoehto, että kiinteistön omistaja itse järjestää energiajätteensä kuljetuksen, tarkoittaa todennäköisesti sitä, että eri kuljettajat keräävät bio- ja energiajätteet ja sen seurauksena kuljetukset lisääntyvät. Jos toisaalta energiajätteen kuljetusta kilpailuttaa kunta, sama kuljetusyritys voi tyhjentää molemmat jäteastiat yhtä aikaa, niin sanotuilla kaksilokeroautoilla. Se vähentäisi siten kuljetusmatkoja ja jätteenkeräysten määrää.

Kuntalaisilla Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueella on mahdollisuus antaa vireillä  olevassa asiasta kirjalliset mielipiteet. Mielipiteet pyydetään lähettämään Pohjanmaan jätelautakunnalle viimeistään 20.3.2022 sähköpostilla osoitteeseen info@ekoso.fi.

Lisätiedot Pohjanmaan jätelautakunnan kuulutuksesta 28.2.2022.