Ajankohtaista Aluehallintovirasto purki yleisörajoituksia
8.9.2021

Aluehallintovirasto purki yleisörajoituksia

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on purkanut alueensa koskevat kokoontumisrajoitukset. 

Aluehallintovirasto katsoo, että kokoontumisrajoitusten jatkaminen ei ole välttämätöntä, sillä alueen terveydenhuollon kantokyky ei ole tällä hetkellä vaarassa, ja tartuntaketjut ovat pääosin jäljitettävissä.

Rokotuskattavuuden tulisi edelleen nousta, jotta uusilta epidemian pahenemisvaiheilta ja rajoitustoimenpiteiltä jatkossa vältyttäisiin. Tartuntatautilain yleisiä hygieniavaatimuksia on jatkossa edelleen noudatettava myös yleisötapahtumissa.

Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen epidemian leviämisvaiheessa, ja tartuntoja on todettu edeltävää viikkoa enemmän. Toisaalta rokotukset alueella ovat edenneet, sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan hyvin, ja tartuntojen jäljitettävyys on hyvä. Aluehallintoviraston aiempi päätös alueen kokoontumisrajoituksesta on voimassa vielä 8.9.2021.

Kunnat voivat kuitenkin antaa tartuntatautilain mukaisia rajoituspäätöksiä omalla alueellaan. Kunnat tiedottavat alueensa mahdollisista kokoontumisrajoituksista mm. verkkosivuillaan. Lisäksi kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat antaa erilaisia tapahtumia ja kokoontumisia koskevia suosituksia alueillaan.