Ajankohtaista Aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoituksen
7.2.2022

Aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoituksen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 7.2.2022 tehnyt päätöksen, jolla se kumoaa 28.1.2022 annetun, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella voimassa olleen tartuntatautilain (58 §) mukaisen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan rajoituspäätöksen.

Aluehallintovirasto kumoaa määräyksen, koska Vaasan sairaanhoitopiirin antaman asiantuntija-arvion perusteella tartuntatautilain mukaiset edellytykset rajoitukselle eivät tällä hetkellä täyty. Päätös kumoamisesta astuu voimaan välittömästi.

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva rajoitus pysyy vielä voimassa

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on 28.2.2022 asti voimassa tartuntalain 58 d §:ään perustuva päätös erilaisten asiakas- ja yleisötilojen (esimerkiksi kaupat, urheilutilat, kirjastot, museot ja teatterit) terveysturvallisesta käytöstä. Päätöksen mukaan tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin.

Linkki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston aiempaan päätöstiedotteeseen

Toimenpiteistä, joilla lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään, pitää tehdä kirjallinen suunnitelma. Suunnitelman täytyy olla tiloissa esillä siten, että asiakkaat ja toimintaan osallistuvat näkevät sen.

Lisäksi tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset yleiset hygieniavaatimukset ovat voimassa koko maassa suoraan lain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä.