Ajankohtaista lapsille ja nuorille Kaikki kunnat kaavoittavat
2.5.2023
Traktori kaivaa pohjan Skrufvilakatua pitkin kulkevalle jalkakäytävälle.

Turvallinen koulutie on tärkeä. Kunta rakentaa Skrufvilankadulle 3,5 metriä leveää korotettua jalkakäytävää, joka johtaa Axåkers skolalle. Se kuuluu kaavoitusprosessiin, kun uusi koulualue kavoitetaan.

Kaikki kunnat kaavoittavat

Kaavoittaminen on jotain, mitä jokaisessa kunnassa tehdään. Kaikilla kunnilla on oma kaavoittaja, joka hoitaa kaavoituksen.

Kaavoittaminen tehdään koska halutaan, että kunnan kouluissa, asuinalueilla ja teollisuusalueilla olisi mahdollisimman hyvä olla. E

simerkiksi koulutonttia kaavoitettaessa on ensin selvitettävä, mitä teitä oppilaat kävelevät tai pyöräilevät koululle, ja sen jälkeen kunnan tulee varmistaa, että  koulureitti on mahdollisimman turvallinen. Silloin pitää myös miettiä, kuinka iso tontin tulee olla, jotta kaikki tarpeellinen mahtuisi tontille.

Teollisuustontteja kaavoitettaessa on tärkeää päättää, kuinka paljon tontille voidaan rakentaa, jotta alueelle mahtuu myös kaikki muut tärkeät asiat. On esimerkiksi otettava huomioon, että suurilla kuorma-autoilla pitää olla tilaa kääntyä, ja että töissä käyvillä ihmisillä tulee olla mahdollisuus pysäköidä polkupyöränsä ja autonsa työpäivän aikana.

Uusien asuinalueiden kaavoituksessa on varmistettava, että tulevat asukkaat viihtyvät alueella. Siksi asuinalueille on myös tärkeää suunnitella leikki- ja viheralueita.   

Teksti: Anna-Karin Pensar, kaavoituspäällikkö