Ajankohtaista lapsille ja nuorille En liten skola med stort hjärta
2.10.2023
Ungdomar spelar biljard i skolmiljö.

Biljard är en vanlig rastaktivitet i PG.

En liten skola med stort hjärta

Pedersöre gymnasium är ett litet gymnasium med 131 studeranden. Att skolan är liten anser vi studerande endast som en fördel. Ingen är fullkomligt obekant, vilket bidrar till en större känsla av samhörighet och att det är enkelt att prata med andra studeranden som man kanske inte annars umgås med.

Årskurserna är nära varandra och vänskaperna sträcker sig över klassgränserna. I skolan får vi stöd av våra trevliga och kunniga lärare, speciallärare samt en kompetent studerandehälsovård. På grund av att lärogrupperna ofta hålls relativt små kan våra lärare även bättre beakta studerandes behov och bekymmer. 

Miljön är i gymnasiet stämningsfull och trygg. Tack vare att skolan mångsidigt satsar på studerandenas välbefinnande har vi möjligheten att vara aktiva under rasterna med bland annat kortspel, biljard och bord-pingis. Extra aktiviteter ordnas även ibland av olika verksamheter inom skolan. Denna höst deltog exempelvis en grupp studerande i paddling som ordnades av PG:s naturklubb. Temadagar ordnas av abiturienter och tutorer under årets gång, och studerandekåren anordnar varenda år en självständighetsbal.

Möjligheterna att gå på gym eller att träna fotboll under skoldagen är även uppskattat av många studerande. En annan sak att betona är att skolans utrymmen alltid hålls rena och fina. 

Som studerande i Pedersöre gymnasium får vi även ta del av frivilliga resor, bland annat utbyten till Frankrike och studieresor till Tyskland. 

Vi som studerande i Pedersöre gymnasium uppskattar vår skola av många orsaker, bland annat för att både personal och studerande upprätthåller en positiv atmosfär som stöder inlärningen och hälsan. Vårt gymnasium ger oss en bra grund för fortsatta studier och framtiden.

Text & foto: Studerande i PG

Ungdomar är ute och paddlar i fyra kanoter på en å.

PG:s naturklubb är ute och paddlar.