Ajankohtaista lapsille ja nuorille Axåkers fyror besökte korsu
4.9.2023
Guiden Bertel Widjeskog står i dörren vid korsun. Fyra elever väntar på att få titta in i korsun.

Axåkers fyror besökte korsu

Den första skolveckan besökte eleverna i åk 4 a och 4 b i Axåkers skola korsun i Bennäs.

Vi hade Bertel Widjeskog som guide. Traditionsföreningen har grundat själva minnesplatsen vid Ankdammen så att vi – även efter att det inte längre finns veteraner – ska minnas dem som kämpade för oss i krigen.

En elev sitter med ryggen åt kameran och tittar mot kanonen.

Kanonen är köpt från norra Finland. Den har använts under vårt senaste krig och är en 152mm eller 6 tummare och den är inte skjutbar nu, den har svetsats fast.

Tunga fyran var ett kanonbatteri under andra världskriget. Där deltog i huvudsak Pedersörepojkar. Kanonen väger ca 3 ton och ska dras av ett fyrspann = 8 hästar. De kan dra kanonen även i obanad terräng.

På varje vänsterhäst satt kanonryttarna. De skulle vara bra skyttar och fysiskt starka.

Kanonens stödben väger ca 300 kilo. Dessa 300 kilon ska lyftas då kanonen ska förberedas för körning. Det krävs nog 4–5 man för att göra kanonen körklar. Eldledare, ungefär 4 soldater, skulle finnas mellan det tänkta målet och kanonen. De skulle se nedslagsplatsen så att de kunde meddela om riktningen måste justeras för att man skulle träffa väldigt exakt. De hade ofta fienden inom synhåll. Kanonen sköt 10–12 kilometer.

 

En teckning av kanonen. På bilden står "Åtta hästar kunde dra den".
En teckning av kanonen. På bilden står "Kanonen väger 3,3 ton. Den kunde skjuta 10-12 kilometer".

Korsun, Dammen, byggdes till största del av donerat virke. Korsun rymmer ca 15 personer och det finns 6 britsar på insidan. Alla fick inte sova samtidigt eftersom några måste hålla vakt. Taket var gjort av 3 stockvarv med jord och sand emellan.

Korsun skulle tåla ett granatnedslag mot taket. Den enda svaga punkten var dörren. Därför är ingången byggd i vinkel för att det skulle vara lättare att försvara den.

Det finns ett litet ljusinsläpp, fönster, som ska vara 1 stockvarv högt. Korsun Dammen har ett lite större fönster. Där kan man ta ut en person på bår om det behövs. Soldaterna kunde koka mat på kaminen ifall de hade tillåtelse att elda. De levde verkligen nära varandra och fick dela allt. Det var ”fest” då någon fick ett paket hemifrån. Fältposten var en postanstalt i Finland som förmedlade brev till och från fronten avgiftsfritt. Paketen innehöll ofta yllesockor och ”tallukkor”, ett slags skoskydd som man kunde dra utanpå stövlarna.

Vi är tacksamma för ett självständigt Finland! Tack till alla veteraner som kämpat för vår skull!

Text och foto: Axåkers skola, Monica Holmgård
Teckningar: Elever