Socialomsorg

Socialomsorgen ska inom ramen för lagstiftningen och utifrån den enskildes behov på ett rättssäkert sätt pröva människors rätt till stöd, hjälp och skydd. Socialomsorgen ska trygga kommuninvånarnas grundläggande välfärd, ge tillräcklig närservice samt säkra den yrkesmässiga professionaliteten.  I samarbete med övriga verksamma i samhället ska socialomsorgen förebygga och minska sociala problem i samhället.

I socialomsorgen ingår

Övrigt som berör socialomsorgen: