Äldreomsorg

Tyngdpunkten inom äldreomsorgen är den öppna vården, där äldre skall ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre som vårdas på boendeplats skall kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv, där individens resurser tillvaratas.

Hemservice

Boenden och åldringshem i Pedersöre

Social- och hälsovårdsverkets webbsidor för äldreomsorgen