Lektionstider i Ytteresse skola

08.00 - 08.45
09.00 - 09.45
09.45 - 10.30
10.30 - 11.15 matrast
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00