Ytteresse skola - Möjligheternas hus!

IMAGEVälkommen till Ytteresse skolas hemsida!

 

Kontaktuppgifter

Ytteresse skola
Ytteressevägen 214
68810 Ytteresse
Lärarrummet (06) 7850 536
Rektorn (06) 7850 535
Köket (06) 7850 576
Vaktmästaren 050-55 45 719
e-post: ytteresse.skola@pedersore.fi
fornamn.efternamn@pedersore.fi 
IMAGE 1  

Till Ytteresse skola kommer elever från Ytteresse. Detta läsår finns det 184 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör 13 lärare, 1 speciallärare och 3 skolgångsbiträden.

Lördagen den 30 september 1899 togs de första eleverna i Ytteresse skola emot. Det var 61 elever i åldern 8-15 år. Sedan dess har skolan blivit utbyggd i flera repriser i och med att elevantalet stadigt ökat. Sedan år 2000 har skolan haft ett elevantal mellan 150-200. Skolan ligger centralt i byn intill Essevägen.

År 1997 började den första hörselskadade eleven i skolan. Sedan dess har skolan kontinuerligt haft både döva och hörselskadade elever integrerade i hörande klass.

Utveckling av lärmiljön för döva och hörselskadade >>>


Personal          Händelsekalender          Lektionstider      Elevvårdsplan