Studiehandledning

Syftet med elevhandledningen är att stödja och hjälpa eleverna att klara sina studier i den grundläggande utbildningen så väl som möjligt och fatta ändamålsenliga och personliga beslut om utbildning, studievägar, yrke och vardagsliv.

Elevhandledning består av individuella samtal, lektioner i klass samt smågruppshandledning. Under årskurserna 7-9 har eleverna sammanlagt 2 årsveckotimmar elevhandledning i klass. Under årskurs 7 och 8 har eleverna ½ årsveckotimme och under årskurs 9 1 årsveckotimme.

 PeterL2014

PRAO

Under årskurs 9 har eleverna möjlighet att under 2 veckor bekanta sig med arbetslivet.

Den praktiska arbetslivsorienteringen genomförs under läsåret 2015-16 under följande veckor:

Prao 1: vecka 38
Prao 2: vecka 48

Viktiga datum för fortsatta studier läsåret 2015-2016 meddelas så snart de kommer till skolans kännedom.

Viktiga datum:
10.12. 2016        Utbildningsmässa på Sursik skola med besök av mottagande skolor,
                            samt information om webansökan.
                            Ansökningstid till yrkesinriktade grundexamina och gymnasie-
                            utbildning som inleds hösten 2016
                            Läroanstalterna meddelar de sökande om resultatet av antagningen
                            (tidigast).
                            Sista datum att meddela om mottagande av studieplats till
                            läroanstalten.
                             Ansökningstid för kompletteringsansökan.

 BenitaL2014

 

Mera information gällande ansökningar och fortsatta studier ges av studiehandledarna:

Peter Kotkamaa, tel, 06-7850 260, e-post: peter.kotkamaa@pedersore.fi

Benita Finne, tel. 06-7850 240, e-post: benita.finne@pedersore.fi