Studiehandledning

Syftet med elevhandledningen är att stödja och hjälpa eleverna att klara sina studier i den grundläggande utbildningen så väl som möjligt och fatta ändamålsenliga och personliga beslut om utbildning, studievägar, yrke och vardagsliv.

Elevhandledning består av individuella samtal, lektioner i klass samt smågruppshandledning. Under årskurserna 7-9 har eleverna sammanlagt 2 årsveckotimmar elevhandledning i klass. Under årskurs 7 och 8 har eleverna ½ årsveckotimme och under årskurs 9 1 årsveckotimme.

 PeterL2014

PRAO

Under årskurs 9 har eleverna möjlighet att under 2 veckor bekanta sig med arbetslivet.

Den praktiska arbetslivsorienteringen genomförs under läsåret 2017-18 under följande veckor:

Prao 1: vecka 38
Prao 2: vecka 48

Viktiga datum för fortsatta studier läsåret 2017-2018 meddelas så snart de kommer till skolans kännedom.

Viktiga datum:
10.12. 2017        Utbildningsmässa på Sursik skola med besök av mottagande skolor,
                            samt information om webansökan.
 20.2-13.3. 2018  Ansökningstid för utbildning som inleds hösten 2018
 14.6. 2018          Läroanstalterna meddelar de sökande om resultatet av antagningen
                            (tidigast).
 28.6.2018           Studerande skall meddela om mottagande av studieplats senast detta datum.
    Heidi Storbacka                        

 

 

Mera information gällande ansökningar och fortsatta studier ges av studiehandledarna:

Peter Kotkamaa, tel, 06-7850 260, e-post: peter.kotkamaa@pedersore.fi

Heidi Storbacka, tel. 06-7850 240, e-post: heidi.storbacka@pedersore.fi