Skolskjutsar till Sursik skola

Gratis skolskjuts får de elever vars skolväg är över 5 kilometer.

Skolskjutsarna sker med linjetrafik.

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta Sursik skola
 tel. 06-7850 255/06-7850 256

Här finns en karta som visar bussarnas hållplatser samt tidtabell >>>

Länkar till bussbolagen:

Sjönejdens linje Ab

 

Ekmans bussar