Skolskjutsar till Sursik skola

Gratis skolskjuts får de elever vars skolväg är över 5 kilometer.

Skolskjutsarna sker med linjetrafik.

Har ni frågor angående skolskjutsar kan ni kontakta Sursik skola fr.o.m. 1.8.2018,
 tel. 06-7850 257/06-7850 255

Här finns en karta som visar bussarnas hållplatser samt tidtabell >>>

Länkar till bussbolagen:

Sjönejdens linje Ab

Haldin & Rose

Ekmans bussar