Skolbiblioteket i fokus

Skolan har från Utbildningsstyrelsen fått pengar för att utveckla skolbiblioteket som lärmiljö. Projektet pågick åren 2010-2012 och kallas Skolbiblioteket i fokus.

Den första delen av projektet gällde att planera det nya biblioteket vad det gällde den fysiska utformningen och inredning. Till denna del var projektet slutfört när hyllor, datorer och böckerna kom på plats och biblioteket kunde tas i bruk den 30 augusti 2011.

Den elektroniska anslagstavlan togs i bruk vintern 2012 och information om verksamhet som berör biblioteket uppdateras varje vecka. För projektmedel har införskaffats en klassuppsättning iPads. I dessa har laddats ned ett antal böcker och plattorna togs i bruk hösten 2012.

FormiLBiblioteket5

Den andra delen av projektet gäller innehållet i skolbibliotekets verksamhet. Även när det gäller verksamheten är målsättningen tudelad.

Den ena målsättningen är att utarbeta en gemensam strategi i skolan för hur man arbetar med olika slags projekt, m.a.o. hur man jobbar med ett undersökande arbetssätt. Där gäller det för hitta metoder för att stöda lärarna och lära dem handleda eleverna vad det gäller informationssökning.

Den andra delen av projektet består i att försöka väcka elevenas intresse för att läsa och skriva. För att kunna stimulera eleverna till läsning planeras läsprojekt, skrivprojekt och författarbesök m.m.