Skolbiblioteksverksamheten på Sursik

I och med saneringen och utbyggnaden av Sursik 2010-2011 så fick skolan ett helt nytt skolbibliotek. När det gamla lärarrummet revs uppfördes det nya skolbiblioteket på den plats där lärarrummet tidigare låg. Biblioteket finns med andra ord väldigt centralt placerat i skolan direkt invid den nya huvudingången.

Biblioteket har helt ny inredning och är betydligt större än det tidigare. Biblioteket är från och med att det öppnades den 30.8.2011 öppet alla raster under skoldagen. En annan nyhet är också att biblioteket är gemensamt med gymnasiet. Gymnasiets skönlitteratur har införts i den gemensamma databasen och antalet böcker har därigenom ökat. I och med att gymnasiets rasttider i viss mån avviker från högstadiet så hålls biblioteket öppet även skilt för gymnasiestuderandena.

bibliotek

”The library is an arena of possibility,
opening both a window into the soul
and a door onto the world”

Rita Dove US Poet Laureate 1993-1995

Bokbeståndet förnyas kontinuerligt och vi satsar speciellt på ungdomsböcker. Skolan använder samma biblioteksdataprogram som kommunbiblioteket. Eleverna behöver inte hålla reda på några lånekort eftersom lånekorten förvaras i mappar i biblioteket.

ForminLSkolbiblioteket2