Skolbiblioteksverksamheten på Sursik

I och med saneringen och utbyggnaden av Sursik 2010-2011 så fick skolan ett helt nytt skolbibliotek. Biblioteket utgör genom sin centrala placering skolans hjärta.

Biblioteket är öppet alla raster under skoldagen. En lärare är på plats som sköter utlåning och returneringen av böcker. I biblioteket kan man förutom att låna böcker även sitta och läsa såväl tidningar som böcker. Dagens ÖT finns också tillgänglig så att man kan hålla sig ajour med vad som händer i lokalområdet. Man kan också låna bollar för rastaktiviteter.

Biblioteket är gemensamt med gymnasiet. Gymnasiets skönlitteratur har införts i den gemensamma databasen och antalet böcker har därigenom ökat. I och med att gymnasiets rasttider i viss mån avviker från högstadiet så hålls biblioteket öppet även skilt för gymnasiestuderandena.

bibliotek

”The library is an arena of possibility,
opening both a window into the soul
and a door onto the world”

Rita Dove US Poet Laureate 1993-1995

Bokbeståndet förnyas kontinuerligt och vi satsar speciellt på ungdomsböcker. Skolan använder samma biblioteksdataprogram som kommunbiblioteket. Eleverna behöver inte hålla reda på några lånekort eftersom lånekorten förvaras i mappar i biblioteket.

ForminLSkolbiblioteket2