Program för sista skolveckan 2017

Program för sista skolveckan:

Åk 7:
Må:     Lektion 1: 7abcef samlas utanför auditoriet genast efter morgonsamlingen.
           7dgh kallas in under andra halvan av lektionen via centralradion
           Lektion 2: Dramagruppernas revy i Anderssénsalen
Ti-on:  Enligt schema
To:      Temadag kring temat rörelse. Klä dig med gymnastikkläder för såväl inne-
           som uteaktivitet.
Fr:       Utfärd med guidning i Jakobstad. Samling i hemklasserna på morgonen.
           Bussarna åker hem 12.20.

Åk 8:
Må:      Dramagruppernas revy i Anderssénsalen enligt följande schema:
            lektion 2: 8efgh och lektion 3: 8abcd
Ti:        Tidsresor enligt följande schema: lektion 1 & 2: 8b & 8h samt
            lektion 3 & 4: 8a & 8d
On:      Tidsresor enligt följande schema: lektion 1 & 2: 8c & 8g samt
            lektion 3 & 4: 8e & 8f
To:       Temadag kring temat Räddning
Fr:        Mästarnas mästare i Storsand. Klasserna samlas vid bussarna.
            Klä dig för uteaktivitet! Bussarna åker hem 12.20.

Åk 9:
Må:       Dramagruppernas revy i Anderssénsalen lektion 3
Ti:          Temadag kring skogen Dela ut tisdagens schema till en klassrepresentant
              och informera klassen
On:        Lektion 1: Föreläsning i Anderssénsalen med äldre kriminalkonstapel
              Ann-Cathrine Engström-Käld
              Lektion 2: Jobbsökning med Ann-Mari Eklund från Snellmans samt övning
              inför dimissionen (halva lektionen var). 9 abcd samlas utanför
              Anderssénsalen och 9efgr samlas utanför auditoriet
              Lektion 3 & 4: Kärlekseftermiddag. Klasserna går runt tillsammans med
              klassföreståndarna.
To:         Klassresa till Tammerfors. Samling på järnvägsstationen i Bennäs
              senast kl. 8.00.
Fr:          Ledig dag (inarbetad under utbildningsmässan i december)

Avslutning och dimission på lördag:
8.30 Samling vid Pedersöre kyrka. Åk 7 samlas vid klockstapeln, Åk 8 vid ingången till höger och åk 9 vid huvudingången. OBS! Bussarna startar 45 min tidigare än normalt. Bussen från Sursik för behövande startar kl. 8.05. Efter kyrkan blir det avslutning och dimission i Anderssénsalen. Bussarna åker hem 11.00.