Skolhälsovården

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att befrämja hälsa och förebygga sjukdom genom att följa upp elevens fysiska, psykiska och sociala utveckling och välbefinnande.

Skolhälsovårdare är Annika Back som är anställd av social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Telefontid: kl. 08.00-09-00 på tfn: 06-7850264 eller mobil: 044 7201500

Öppen mottagning alla dagar kl. 12.00-12.30
Eleverna har då möjlighet att uppsöka skolhälsovårdaren på egen hand med små sjukvårdsärenden som t.ex. Hb-kontroller, förbandsbyten, stygnborttagning osv.

Övriga tider har skolhälsovårdaren mottagning för årskursvisa hälsoundersökningar och reserverade tider. Olycksfall under skoltid omhändertas omgående utan tidsbokning.

Skolhälsovårdare Charlotte Häggblom har mottagning på skolan på onsdag, torsdag och fredag. Öppen mottagning 12.00-12.30. Anträffbar per telefon på nummer 050 3003042.

Årskursvisa hälsoundersökningar enligt följande:
Åk 7: tillväxt, ryggkontroll
åk 8: tillväxt, ryggkontroll, syn, färgsyn, blodtryck, Hb, hörsel samt ungdomsintyg för mopedkörkort, Boostrixvaccinering av 14-15 åringar
Åk 9: sammanfattande hälsoundersökning, uppföljning och ungdomsintyg vid behov