Föräldramöten

Höstterminen

VÄLKOMNA PÅ FÖRÄLDRAMÖTE

Tisdag,31.10 2017: 7a,b,c och d

Program enligt följande:
18.30: Samling för alla i Anderssénsalen    
18.45: Indelning i två grupper, 20 min/grupp:
          1. Sjävvärdering
          2. Effekt
19.30 (ca)  Anderssénsalen: Sociala medier  
20.00 (ca)  Kaffe med tilltugg klassvis tillsammans med klassföreståndaren. Frivillig kaffeavgift går till elevkåren.

Samma program för klasserna 7e,f,g och h onsdagen den 1.11.