Föräldramöten

Vårterminen

Föräldramöte för vårdnadshavarna till elever i åk 7 ordnas torsdagen den 23 mars.

FÖRÄLDRAMÖTE, åk 7

Välkommen på föräldramöte, du som har barn på åk 7 i Sursik skola!

Tidpunkt:    Torsdag 23.3 2017 kl. 18.30

Program:   - Information om tillvalsämnen inför åk 8

                 - ”Skapa energi till skola och fritid”: Joakim Träskelin  

Servering i matsalen från kl. 18.00. Frivillig avgift till förmån för elevkåren