Föräldramöten

Vårterminen

Föräldramöte för vårdnadshavare till elever i åk 8 onsdagen den 18 april 18.30 i auditoriet.

Program: - information om skolans resursklass
                  Peter Kotkamaa, Patrik Holm och Solveig Salomäki

               - Läs, tolka, förstå och skapa - hur man kan arbeta med multilitteracitet
                 Rasmus Vikström och Ann-Christine Enqvist

Servering

Möjlighet att träffa klassföreståndaren i klassrummet och/eller besöka resursklassens utrymmen.