Föräldramöten

Höstterminen

UTBILDNINGSMÄSSA PÅ SURSIK lördagen den 9.12.2017

Mässan riktar sig till elever (obligatorisk skoldag) och vårdnadshavare i åk 9.
Program:
9.10-9.30   Frukost i matsalen för elever och föräldrar
9.30-9.35   Samling i hemklassen med klassföreståndaren
9.35-9.45   Öppning av mässan
9.50-12.00  Program i tre stationer, varje station tar ca en halvtimme.

Följande stationer: - utbildningsmässa i Anderssénsalen

                               - presentation av gymnasieutbildning i gymnasiet

                               - föreläsning i auditoriet

Dagen avslutas kl 12.00