Föräldramöten

Vårterminen

Föräldramöte för vårdnadshavare till elever i åk 8 tisdagen den 2 maj 2019.
Tidpunkt: kl.18.30
Plats: auditoriet

Program: - information om nästa års resursklass