Föräldramöten

Höstterminen

Föräldramöte för vårdnadshavare till elever i åk 8 tisdagen den 25 september 2018.
Tidpunkt: kl.18.30
Plats: auditoriet

Program: - information om lägerskolan

               - information om YAM - ett hälsofrämjande skolprogram för psykisk hälsa bland unga. Eleverna i åk deltag i programmet.

               - träff med  klassförståndaren i hemklassen            

Servering i matsalen från kl.18.00. Frivillig avgift till förmån för elevkåren.

Välkomna!