Aktuellt

Rektor, biträdande rektor och kanslist har inlett sitt jobb på skolan efter semestern och är anträffbara via telefon och e-post.

Nästa läsår inleds för elevernas del den 14 augusti kl.9.00 med samling i Anderssénsalen. Information om skolskjutsarna finns på skild sida.

Sursikutsikt fran riks8an