Aktuellt

Martin Ahlskog är från och med nyåret enbart rektor för Sursik skola. Carola Sjöblom är som tidigare biträdande rektor.

Rektorerna är anträffbara dagligen även under tiden som skolan p.g.a coronapandemin är stängd. Dörrarna till skolan är öppna till 15.00.

 


      

Sursikutsikt fran riks8an