Aktuellt

Rektor, kanslist och även studiehandledare är i jobb på skolan fram till midsommar och anträffbara via telefon och e-post.

Nästa läsår inleds för elevernas del den 14 augusti kl.9.00 med samling i Anderssénsalen.

Sursikutsikt fran riks8an