Aktuellt

Rektor, bitr. rektor och kanslist jobbar på skolan fram till midsommar och är anträffbara under tjänstetid. De inleder sitt arbete efter semestern 1.8.

Martin Ahlskog är numera ledande rektor för både Sursik och Pedersöre gymnasium. Han har det övergripande ansvaret medan biträdande rektor Carola Sjöblom ansvarar för den dagliga verksamheten. Martin jobbar på gymnasiet tisdag, onsdag och torsdag eftermiddagar. Övriga tider är han anträffbar på Sursik.

I menyn finns en helt ny sida med länkar till läroplanerna som används. Sidan kallas helt enkelt Läroplaner.

 


      

Sursikutsikt fran riks8an