Aktuellt

Nästa vecka är det fotografering av elever, lärare och personal 28-29 augusti.

Martin Ahlskog är numera ledande rektor för både Sursik och Pedersöre gymnasium. Han har det övergripande ansvaret medan biträdande rektor Carola Sjöblom ansvarar för den dagliga verksamheten. Martin jobbar på gymnasiet tisdag, onsdag och torsdag eftermiddagar. Övriga tider är han anträffbar på Sursik.

I menyn finns en helt ny sida med länkar till läroplanerna som används. Sidan kallas helt enkelt Läroplaner.

 


      

Sursikutsikt fran riks8an