Aktuellt

OBS! Tidtabellen för när de olika klasserna besöker Ateneum har uppdaterats. Skolan har ännu inte fått besked när resten av klasserna är inbokade. Info kommer så fort vi får informationen.

Martin Ahlskog är numera ledande rektor för både Sursik och Pedersöre gymnasium. Han har det övergripande ansvaret medan biträdande rektor Carola Sjöblom ansvarar för den dagliga verksamheten. Martin jobbar på gymnasiet tisdag, onsdag och torsdag eftermiddagar. Övriga tider är han anträffbar på Sursik.

I menyn finns en helt ny sida med länkar till läroplanerna som används. Sidan kallas helt enkelt Läroplaner.

 


      

Sursikutsikt fran riks8an