Skolgardsbild 3 2015

Sursik skola

Sursikvägen 43, 68910 Bennäs
Tel. 06-785 0255
sursik.skola@pedersore.fi

EN BRA GRUND FÖR FRAMTIDEN

Välkommen till Sursik skolas hemsida!
Sursik skola är den skola i Pedersöre som har årskurserna 7 - 9. Läsåret 2019-2020 har skolan 507 elever och hör därmed till de största svenskspråkiga skolorna åk. 7 - 9 i Finland. Till undervisningspersonalen hör 58 lärare och 3 skolgångbiträden.

Om du vill läsa om det mest aktuella som händer på Sursik så gå gärna in på sidan Aktuellt!

  


Vår skola   Aktuellt   Kontakter      Personal     Lektionstider/perioder     Biblioteket      Rektorns ruta     
Anhållan om lov      Studiehandledning     Projekt      Hälsovård         Händelsekalender         Läsårets arbetsdagar