Kontakt och personal


Sundby skola
Sundbyvägen 284
68690 Sundby

Tel 06-7850532
Rektor: 050-5741 975

sundby.skola@pedersore.fi


Vi som jobbar här är:

Lärare

Joanna Vikström Eklöv, t.f. rektor, klasslärare åk 1-2
Åsa Skåtar-Lönnqvist, klasslärare åk 3-4
Elin Löf, klasslärare åk 5-6, specialundervisning


Övrig personal

Ann-Mari Snellman, kosthåll och lokalvård
Christian Åminne, gårdskarl


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Lina Back, tel. 050-4678127, lina.back@jakobstad.fi


Direktion

Mikael Knuts, ordförande
Carita Sundman, vice ordförande
Joanna Vikström Eklöv, sekreterare
Bernt Lille
Tommy Nylund
Cederström Tiina
Ann-Mari Snellman pers. repr.
Charlotte Snellman, nämndens repr.