sundby skola

Sundby skola

Sundbyvägen 284, 68690 Sundby
Tel. 06-785 0533
sundby.skola@pedersore.fi

Till Sundby skola kommer elever från Sundby och Karby.
Detta läsår finns det 20 elever i årskurserna 1–6.


Vår skola        Kontakt        Händelsekalender       Lektionstider   Elevvårdsplan