Kontaktinformation:

Lärarrum: 06 7850 529
Förskolan: 076 7850 542
Eftis: 050 344 7862
Köket: 06 7850 531

Rektor: Glenn Sundstedt 06 7850 530, 050 5316791

Skolans lärare

Pia Lönnqvist 050 5947833
Åk 2 Marina Lillqvist 050 3548222
Åk 3 Yvonne Stenmark 050 4139902
Åk 4 Carola Vikström 050 5455579
Åk 5 Sara Jansson 050 3782151
Åk 6 Glenn Sundstedt 050 5316791
Timlärare Jonatan Levlin 050 4657820

Speciallärare Annika Strandvall 040 5926671

Övrig personal

Skolgångsbiträde Jim Östman 050 5111021
Skolgångsbiträde Sandra Dahlsten 050 3026652

Förskolan/föreståndare Maria Enell 044 3778991
Jenny Ljung
Sonja Nilsson

Eftisledare Louise Holmäng 050 344 7862

Kotten/ 5 års grupp Britt-Marie Sten 044 7557610
Carola Östman

Ansvarig kokerska Ann-Christin Ede 7850531 (köket)

Städare Bodil Backlund 040 8497979
Marianne Lasén

Fastighetsskötare