Kontakt och personal i Purmo skola

Lärarrum 06 7850 529

Köket 06 7850 531

Rektor Glenn Sundstedt 06 7850 530, 050 5316791

Skolans lärare

Åk 1 Marina Lillqvist 050 3548222

Åk 2 Yvonne Stenmark 050 4139902

Åk 3 Pia Lönnqvist 050 5947833

Åk 4 Carola Vikström 050 5455579

Åk 5 Sara Jansson 050 3782151

Åk 6 Björn Kronholm 050 3003186

Speciallärare Annika Strandvall 040 5926671


Övrig personal

Skolgångsbiträde Jim Östman 050 5111021

Eftisledare Jenny Ljung 050 3447862

Ansvarig kokerska Ann-Christin Ede 7850531 (köket)

Städare Bodil Backlund 040 8497979

Vaktmästare Peter Grön 044 5850 870


skolhälsovårdare Josefin Rosenberg 044 3201381

skolkurator Jennie Lassfolk 044 7557659

skolpsykolog Jenny Keituri  050 4616342.