Kontakt och personal i Purmo skola

Lärarrum, tel. 06 7850529
Rektor / kansli, tel. 06 7850530
Köket, tel. 06 7850531


Skolans lärare

Åk 1 Ann-Sofie Jansson
Åk 2 Marina Lillqvist
Åk 3a Yvonne Stenmark
Åk 3b Carola Vikström
Åk 4 Pia Lönnqvist
Åk 5 Björn Kronholm
Åk 6 Sara Jansson

Speciallärare Annika Strandvall är alla dagar i skolan.

Som skolgångsbiträde arbetar Jim Östman och Christian Björkskog

Skolan rektor Glenn Sundstedt har lektioner i åk 4-6.


Övrig personal

Eftisledare, Jenny Strandén och Mikaela Norrbäck, tel. 050 3447862
Kokerska, Ann-Christin Ede, tel. 7850531 (köket)
Städare, Bodil Backlund
Vaktmästare, Peter Grön, tel. 044 5850 870


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Emma Kengo, 050 443 6977
emma.kengo@jakobstad.fi


Direktionen vid Purmo skola 2013-2017

Ann-Christine Enqvist, ordförande
Jan-Anders Backlund, viceordförande
Hanna Ojanperä
Ole Lillqvist
Camilla Mattjus
Ann-Christin Ede, personalrepresentant
Helén Lönnqvist, lärarrepresentant
Glenn Sundstedt, sekreterare
Torbjörn Ede, dagvårds- och utbildningsnämndens representant