Personalen i Överesse skola

Lärare

Ann-Helen Mäkelä, rektor, tel. 044-745 5538
Fredrik Forsbacka, åk 1a
Anna Smeds, åk 1b
Andrea Jansson, åk 2
Eivor Svensson, åk 3
Johan Nylund, åk 4
Maria Westström, åk 5
Regina Höglund, åk 6a
Minna Timmerbacka-Vidjeskog, åk 6b
Stefan Stubb, speciallärare


Övrig personal

Carolina Portin, skolgångsbiträde
Henrik Antfolk, vaktmästare
Marianne Snellman, städare
Tanja Kauppinen, städare
Carola Ljung, städare
Jessika Ketola, köksa


Kurator

Malin Muukkonen, 7850 296, 044-0850 296
malin.muukkonen@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Lina Back, tel. 050-4678127, lina.back@jakobstad.fi