Personalen i Överesse skola

Lärare

Ann-Helen Mäkelä, rektor, tel. 044-745 5538
Andrea Jansson, åk 1
Fredrik Forsbacka, åk 2
Johan Nylund, åk 3
Eivor Svensson, åk 4
Regina Höglund, åk 5a
Minna Timmerbacka-Vidjeskog, åk 5b
Anna Smeds, åk 6a
Maria Westström, åk 6b
Stefan Stubb, speciallärare 


Övrig personal

Carolina Portin, skolgångsbiträde
Joel Östman, skolgångsbiträde
Henrik Antfolk, vaktmästare
Marianne Snellman, städare

Tanja Kauppinen, städare
Carola Ljung, städare
Jessika Ketola, köksa 


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Lina Back, tel. 050-4678127, lina.back@jakobstad.fi


Direktionen vid Överesse skola

Annika Björklund, ordförande
Mika Forsén, viceordförande