Overesse skola

Överesse skola

Essevägen 160, 68820 Esse
Tel. 06-785 0537, 044-745 5538
overesse.skola@pedersore.fi

Till Överesse skola kommer elever från Överesse och Lappfors. Detta läsår finns det 134 elever i årskurserna 1–6. Till undervisningspersonalen hör nio lärare, en speciallärare och ett skolgångbiträde.

Läs mera här på skolans infoblad >>>

Hösten 2013 fick vi ta i bruk vår tillbyggda skola. Vi har fått ny matsal, slöjdsal och gymastiksal. Vi har också fått flera nya klassrum. Alla klassrum har rustats upp och blivit utrustade med modern teknik. Vi är mycket glada över vår nya fina skola.


 Personal     Händelsekalender    Lektionstider    Historik    Projekt    Hem & Skola 


 Elevvårdsplan