Lektionstider i Östensö skola

08.00 - 08.45
08.52 - 09.45
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00