Personal i Östensö skola


Lärare

Anja Häggman, klasslärare, åk 3-4
Tuija Jansson, klasslärare, åk 1-2
Mats Höglund, klasslärare, åk 6
Ritva Kulla, klasslärare och rektor, åk 5
Susanne Meriläinen, specialklasslärare
Annika Kass, timlärare
Carina Riska, timlärare och skolgångsbiträde


Övrig personal

Tanja Granlund, skolgångsbiträde
Carola Wannäs, skolgångsbiträde
Lena Grannas, skolgångsbiträde
Christina Holmström, köksa
Lilian Smeds, städerska
Ove Klemets, vaktmästare


Eftis

Anna-Lena Englund, eftisledare
Tanya Wannäs, eftisledare


Kurator

Jennie Lassfolk, 7850 296, 044-0850 296
 jennie.lassfolk@pedersore.fi


Skolhälsovårdare

Carola Finnäs, 050-594 0269
carola.finnas@Jakobstad.fi


Direktion

Ordinarie (Ersättare)
Pia Kass-Anttila, direktionens ordförande (Johan Rosengård)
Mia Laakoli-Fors, vice ordförande (Ulrica Krook)
Jonas Kackur (Mats Ehnvall)
Peter Isakas (Andreas Stenbacka)
Kenneth Rönnskär (Gunilla Häll-Kanckos)
Ritva Kulla, sekreterare, lärarrepresentant (Susanne Meriläinen)
Carina Riska, personalrepresentant (Carola Wannäs)
Bjarne Wikström, Dagvårds- och utbildningsnämndens representant