ostenso skola 20040617 001

Östensö skola

Skolvägen 44, 68910 Bennäs
Tel. 06-785 0291
ostenso.skola@pedersore.fi

Till Östensö skola kommer elever från Östensö, Katternö och Sursikbacken. Vi tar emot elever med särskilda behov (åk 1-9) från hela kommunen.

Detta läsår finns det 48 elever i åk 1-9.

Till undervisningspersonalen hör 5 klasslärare, en specialklasslärare och 4 skolgångsbiträden.

 


Kontakt             Händelsekalender            Lektionstider        Elevvårdsplan